Aktualności - zdjęcie

Zespół Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER pragnie bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w działania realizowane w ramach projektu. Wsparcie, które uzyskaliśmy od działających w Jastrzębiu-Zdroju instytucji, organizacji i przedsiębiorstw podczas realizacji projektu, a także życzliwość mieszkańców uczestniczących w prowadzonych badaniach były głównymi czynnikami decydującymi o sukcesie przedsięwzięcia.

29 marca 2012 podczas sesji Rady Miasta  miała miejsce konferencja kończąca projekt. W ten oto sposób zakończyło się 15 miesięczne przedsięwzięcie realizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER w ścisłej współpracy z Miastem Jastrzębie-Zdrój.

29 marca 2012, podczas sesji Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, odbędzie się promocja wyników projektu. Podczas spotkania radni oraz zaproszeni goście zapoznają się z rezultatami badań, prac prognostycznych oraz rekomendacji strategicznych, które zostały sformułowane w ramach realizacji przedsięwzięcia.